Miễn trừ trách nhiệm

Bằng việc truy cập và sử dụng website TuHocTiengAnhHieuQua.com, bạn đã đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được mô tả dưới đây.

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện bất kỳ lúc nào, và bạn đồng ý rằng mỗi lần truy cập vào website TuHocTiengAnhHieuQua.com, bạn sẽ phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.

Về nội dung đăng tải

Tất cả thông tin đăng tải trên website TuHocTiengAnhHieuQua.com đều mang tính tham khảo, gợi ý.
Bạn không nên xem đây là tư vấn chuyên môn, kiến thức chuyên môn hoặc tương tự.

Nội dung đăng tải trên trang web TuHocTiengAnhHieuQua.com là tập hợp những thông tin, kiến thức, quan điểm, kinh nghiệm cá nhân,… được người viết đúc kết trong quá trình tiếp xúc, học hỏi, tìm hiểu từ nhiều nguồn khác nhau.

Chúng tôi không đăng tải bất kỳ thông tin nào liên quan đến chính trị, tôn giáo hay các vấn đề tương tự.

Một số liên kết (link) trong website này nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung, hình ảnh hay tính sẵn có của các website được liên kết đến.

Khi bạn tham khảo thông tin trên website TuHocTiengAnhHieuQua.com, bạn đồng ý sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm khi sử dụng các thông tin mà bạn cho là đáng tin cậy và phù hợp.

Bạn đồng ý rằng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả học tập của bản thân bạn, bao gồm những vấn đề khác liên quan, khi tham khảo và/ hoặc thực hiện theo bất kỳ thông tin, hướng dẫn hay gợi ý nào được đăng tải trên trang web này.

Trong mọi trường hợp nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào của bạn phát sinh từ việc sử dụng website này.

Chúng tôi liên tục thực hiện các giải pháp để giữ cho website này luôn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp bất khả kháng liên quan đến kỹ thuật như đường truyền, hosting… khiến website ngưng hoạt động đột ngột, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

Về sản phẩm, dịch vụ được giới thiệu, quảng bá

Các mô tả về tính hiệu quả của sản phẩm; các hình ảnh về ý kiến người dùng,.. nhằm trình bày đầy đủ nhất những lợi ích, những khả năng mà người dùng có thể đạt được khi sử dụng sản phẩm.

Tuy nhiên, việc bạn đạt được kết quả như thế nào phụ thuộc rất lớn vào quá trình học tập và nỗ lực phấn đấu của cá nhân bạn. Mỗi người có khả năng thu được kết quả khác nhau. Do đó, chúng tôi không cam kết hay đảm bảo kết quả học tập của bạn. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn mua sản phẩm mà học không đạt kết quả như mong muốn.

Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn đúng và đầy đủ phương pháp, công cụ, tài liệu … của sản phẩm được mô tả.

Đối với những sản phẩm được giới thiệu trên website nhưng không phải do chúng tôi cung cấp, bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ làm việc trực tiếp với đơn vị cung cấp nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến thanh toán, vận chuyển, nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, dịch vụ kèm theo, đổi trả, bảo hành,…

Chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn giải quyết và khắc phục các vấn đề phát sinh, nhưng chúng tôi không trực tiếp chịu trách nhiệm về sản phẩm. Chúng tôi chỉ trực tiếp chịu trách nhiệm với những sản phẩm do chúng tôi trực tiếp sản xuất & cung cấp.

Bản quyền

Trừ khi có ghi chú khác, tất cả thông tin, dữ liệu đăng tải trên website do TuHocTiengAnhHieuQua.com giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn và trỏ liên kết về website khi đăng tải lại nội dung ở nơi khác. Các trường hợp vi phạm sẽ được xử lý theo luật DMCA và quy định về nội dung của Google.

Nếu bạn cho rằng thông tin chúng tôi đăng tải vi phạm quyền sở hữu của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@tuhoctienganhhieuqua.com. Chúng tôi sẽ tiến hành gỡ bỏ theo quy định nếu yêu cầu của bạn là xác đáng.

Tất cả những người truy cập mặc nhiên đã đọc kỹ và hiểu rõ những điều kiện, điều khoản này và chấp thuận tất cả quy định một cách tự nguyện.