Bước 1: Bạn cần đăng nhập vào HelloChao và chọn ứng dụng cần thanh toán. (ví dụ: chọn Tiếng Anh giao tiếp 360 – tên cũ là Lớp học tiếng Anh HelloChao) Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn hãy đăng ký tại đây (Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Có thể không giống 100% với… (0 comment)

Hướng Dẫn Học Tiếng Anh Hiệu Quả
Cho Người Mới Bắt Đầu

Tôi sẽ gửi email chia sẻ cho bạn - Miễn Phí