Bài viết này bàn về động lực và cách đặt nền móng tinh thần, giúp các bạn có thể kiên trì với quyết tâm cao trong quá trình học ngoại ngữ của mình. Ngoại ngữ còn được gọi là sinh ngữ, tức là ngôn ngữ như một thực thể sống luôn phát triển. Bạn phải… (1 comment)

Bạn có từng nghe qua phương pháp học tiếng Anh phản xạ Callan, hay phương pháp học của tiến sĩ Pimsleur? Bạn từng ngạc nhiên với Crazy English của thầy Lý Dương với mỗi buổi học hàng ngàn học viên? Bạn từng rất hào hứng với phương pháp Effortless English có thể giúp bạn nói… (3 comments)

Hướng Dẫn Học Tiếng Anh Hiệu Quả
Cho Người Mới Bắt Đầu

Tôi sẽ gửi email chia sẻ cho bạn - Miễn Phí